• GURU DAN PERUNDANGAN

  Pengenalan : Guru dan Perundangan

  Klik di sini untuk ke pautan
  ....................................................................................................................................................................Rasional Peraturan Kelakuan dan Tatatertib 1993 (Pindaan 2002)


  Klik di sini untuk ke pautan
  ....................................................................................................................................................................
  Peraturan-peraturan Tatakelakuan dan Tatatertib  .................................................................................................................................................

  Tatakelakuan yang Ditegah Sama Sekali atau Boleh Dibuat dengan Kebenaran  Klik di sini untuk ke pautan

  ....................................................................................................................................................................

  Tindakan Tatatertib


  Klik di sini untuk ke pautan