• Rasional Peraturan Kelakuan dan Tatatertib 1993 (Pindaan 2002)

  Kawalan tatatertib merupakan satu alat pengurusan yang  penting bagi mewujudkan pentadbiran yang cekap dalam melaksanakan segala fungsi serta tanggungjawab ke arah pencapaian matlamat dan objektif sesebuah jabatan. Rasional peraturan kelakuan dan tatatertib adalah seperti 
  berikut :

  Besarkan gambar  Secara keseluruhannya,  peraturan- peraturan ini mengandungi  peruntukan seperti berikut :
  • Peraturan mengenai tatakelakuan (code of conducts) serta larangan/kesalahan khusus.
  • Tanggungjawab serta tugas kawalan dan pengawasan tatatertib.
  • Prosedur dan tatacara tindakan tatatertib.
  • Hukuman tatatertib.
  • Peruntukan pelbagai yang berkaitan.


  Pautan :


  Peraturan-peraturan pegawai awam0 comments:

Catat Ulasan